Uvod

Next

Ta priročnik z navodili opisuje osnovne lastnosti programske opreme BizIS Solaria, ter daje pregled nad tem, kako uporabljati uporabniške vmesnike BizIS Solarie za izvajanje opravil.


Navodila so namenjena vsem uporabnikom, ki opravljajo svoje delo na programski opremi BizIS Solaria in tudi administratorjem ter skrbnikom procesov, ki opravljajo naprednejše naloge kot so vzdrževanje in nadzor nad potekom procesov.


V teh navodilih niso opisane funkcionalnosti specifičnih poslovnih procesov, ki se lahko namestijo na BizIS Solario. Premeri takih procesov so likvidacija računov, parafiranje pogodb, zbiranje ponudb, potrjevanje dopustov, obravnava reklamacij, ...