IT svetovanje in izobraževanje

"Vaša IT naložba v znanje, strokovno pomoč in svetovanje."
 

Investicije v IT pogosto ne prinašajo želenih rezultatov. Pomanjkanje ustreznih znanj zaposlenih v podjetjih privede do stroškovno neupravičenih investicij v IT opremo in pomanjkljivo izpeljano informatizacijo poslovanja.

IT rešitev in storitve vam bomo pomagali pridobiti preudarno, glede na dejanske potrebe podjetja. Svetovali vam bomo pri:

  1. opredelitvi organizacijskih zahtev,
  2. pripravili tehnološko in finančno dovršen plan investiranja v programsko in strojno opremo,
  3. spremljali prenovo informacijskega sistema ter
  4. nudili potrebna izobraževanja vaših ključnih kadrov.
STORITVE V OKVIRU IT SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA:
  • Svetovanje pri prenovi aplikativne in sistemske IT infrastrukture
  • Svetovanje pri optimizaciji programskih rešitev (SQL Server, spletne aplikacije, uporaba učinkovitih razvojnih postopkov - "designe patern", skalabilnost rešitev)
  • Izobrževanje za uporabo aplikacij (MS Office, Sharepoint, DotNetNukem, Orchard)
  • Izobraževanje za napredno ali začetniško uporabo razvojnih orodij in programskih jezikov (C++, C#, VB.NET, ASP.NET, Silverlight, VBA, HTML5, CSS, JavaScript, MS SQL Server, Oracle)