Informatizacija organizacije - učinkovita organizacijska shema

Kakšne so običajno težave z organizacijsko shemo?

Tudi če ima podjetje dobro definirano organizacijsko shemo z vsemi odgovornostmi, funkcijami in pravicami, je to le dokument. Tak dokument sam po sebi nima nobenega učinka, dokler se zaposleni ne seznani s točno tistim delom te organizacijske sheme, ki se tiče njega samega. Ustanavljanje novih oddelkov, skupin ali funkcij je zato v praksi zelo počasen postopek z mnogo napakami in z manjkajočimi informacijami ali pa s presežkom teh informacij pri zaposlenih.

Spremembe pravic običajno za seboj potegnejo še potrebe po spremembah na nivoju informacijskega sistema, pogosto za vsako aplikacijo posebej. Tudi če je v podjetje vsak zaposleni dobro seznanjen s svojo vlogo v organizacijski shemi in se ta shema nikoli ne spreminja, postane tako podjetje zelo okorno že pri najmanjših spremembah poslovnih procesov.

 

"Dobra organizacijska shema se vedno prilagaja poslovnim procesom in jih optimizira, nikoli obratno."

Nadzor nad organizacijsko shemo

Kaj kdo (lahko) dela? - je dodatna težava, kajti tudi dobro definirana organizacijska shema lahko zaradi kompleksnosti hitro postane neberljiva.

 Organizacijska shema

 

 

 

Kako Solaria odpravlja te težave?

Solaria ima aktivno organizacijsko shemo, ki je integrirana z avtomatiziranimi poslovnimi procesi in dokumentnim sistemom.

Generiranje novih oddelkov, skupin, funkcij in dodeljevanje pravic (npr. do dokumentov, generiranja pododdelkov) je preprosta stvar nekaj klikov na računalniku.

Premeščanje zaposlenih na različna mesta se zgodi v trenutku.

Zaposleni imajo popoln pregled nad svojimi zadolžitvami in pravicami, vodstveni kader pa popoln nadzor.

Zaradi upoštevanja standardov je možno shemo priključiti na vsako aplikacijo, ki upošteva standarde (npr. Sharepoint).