Avtomatizacija procesa odobritve novih produktov

Odobritev novih produktov

Spodnji primer je le vzorčen (npr. doda se lahko tudi veja za izdelavo prototipa). Analogni primeri so:

  • Odobritev finančnih produktov in storitev - bančni sektor
  • Odobritev zdravstvenih postopkov - zdravstveni sektor
  • Odobritev publikacij - mediji, založbe
  • Odobritev storitvenih produktov - telekomunikacije, energetika,...
  • Odobritev storitev javne uprave

 

Odobritev novih produktov