Obravnava dokumentacije - odobritev pogodb

Obravnava dokumentacije - odobritev pogodb

V kategorijo »Obravnave dokumentacije« sodijo med drugim tudi poslovni procesi:

  • Izdelava bonitetnih mnenj - bančni sektor
  • Prijava na razpise
  • Zbiranje ponudb
  • Odobritev člankov, prispevkov - mediji
  • Obravnava tehničnih postopkov - proizvodnja (npr. farmacija), telekomunikacije, energetika, komunala podjetja
  • Kolegiji
  • Odobritev potnih stroškov, dopustov
  • Zbiranje soglasij (npr. lastnikov, pristojnih inštitucij, naročnikov, ...)

 Odobritev pogodbe