Avtomatizacija procesa naročanja storitev

Proces naročanja storitev

Naročanje storitev je običajno ključen poslovni proces (osnovna dejavnost) vsake storitveno orientirane organizacije. Uspešnost organizacija pa je sorazmerna učinkovitosti njenih ključnih poslovnih procesov. Pri podjetjih ti procesi zasledujejo cilj dolgoročnega maksimiranja dobička, v javnem sektorju ali neprofitnih organizacijah pa stroškovno učinkovito zagotavljanje kvalitetnih storitev. Optimizacija procesa s Solario odpravlja ozka grla, mrtvi čas in nepotrebne postopke in vnaša nadzor in prilagodljivost še tako kompleksnim procesom, kar prinese organizaciji bistveno konkurenčno prednost. Vsaka nepotrebna izguba časa je izgubljen zaslužek.

Spodnji primer je le vzorčen, v kategorijo »Naročanja storitev« sodijo med drugim tudi:

  • Odobritev posojil, leasinga ali limitov - bančni sektor
  • Naročanje gradbenih del
  • Naročanje telekomunikacijski storitev
  • Naročanje komunalnih storitev
  • Storitve javne uprave
  • Zdravstvena obravnava in naročanje
  • Logistične zahteve

Naročanje storitev