Likvidacija računov

Likvidacija računov

Koristi, ki jih prinaša elektronska likvidacija računov:

  1. Vsi računi, ki prispejo v podjetje se pretvorijo v elektronsko obliko. Vsa nadaljnja obravnava se odvija nadzorovano s pregledom nad zgodovino. Računu se po potrebi doda priloga ali spremni list.
  2. Sistem račun avtomatsko ali ročno preda odgovorni osebi.
  3. Revizijska sled zagotavlja  pregled in sledljivost. V vsakem trenutku je mogoče določiti, kje se račun nahaja in koliko časa se je pri posamezni osebi zadrževal.
  4. Sleherni pooblaščeni zaposleni ima vedno vpogled v zapadle in nezapadle račune, kar odpravi problem zamudnih obresti.
  5. Poveča se produktivnost in kvaliteta dela ter odpravi mrtvi čas – čas ko zadeve stojijo. Posledično zaposlene razbremenimo in jim olajšamo delo, s tem pa prihranimo številne delovne ure in stroške.
  6. Prihranimo na arhivskem prostoru zaradi prehoda iz tradicionalnega poslovanja na e-poslovanje .
  7. Poslovodstvo ima boljše pogoje za sprejemanje odločitev, saj so ključni podatki dostopnejši in bolj ažurni.

Spdnji primer je le vzorče. BizIS Solaria™ se prilagaja potrebam in procesom vašega podjetja.

Likvidacija računov