Avtomatizacija izhodnih reklamacij

Izhodne reklamacije

Med drugimi je ena glavnih pridobitev avtomatizacije »Izhodnih reklamacij« odprava stroškov zaradi zapadlih zadev. Centralni nadzor in avtomatsko dodeljevanje nalog udeležencem procesa bistveno skrajša čas za razrešitev reklamacij in s tem povezanimi ovirami na delovnem procesu oziroma znižuje direktne tekoče stroške.

Spodnji primer je le vzorčen, v kategorijo »Izhodnih reklamacij« sodijo med drugim tudi:

  • Reklamacije storitev
  • Reklamacije artiklov
  • Odprava pomanjkljivosti in napak prejete dokumentacije
  • Izterjava dolgov

Izhodne reklamacije