Vzorčni primeri avtomatizacije procesov

Predstavljamo primere uporabe rešitve Solaria v podjetjih. Povdarek ni na tehničnem aspektu rešitve.

Na podstraneh so predstavljeni tudi vzorci pogostih primerov za avtomatizacijo poslovnih procesov v različnih panogah, kar je mišljeno predvsem kot spodbuda za razmislek o tem, kaj vas v vašem podjetju teži in kako bi s Solario prihranili čas in denar, hkrati pa izboljšali kakovost vaših storitev.

Primeri avtomatizacije poslovanja

Možnosti vpeljave Solarie v procese:

Izhodne reklamacije

    V kategorijo "Izhodne reklamacije" sodijo med drugim tudi:

 • Reklamacije storitev
 • Reklamacije artiklov
 • Odprava pomanjkljivosti in napak prejete dokumentacije
 • Izterjava dolgov

    V kategorijo "Nabava" sodijo med drugim tudi:

 • Javni razpisi
 • Finančne naložbe
 • Nakup tehnične opreme
 • Odločanje za nakup storitev
 • Nakup (pol)artiklov —proizvodnja
 • Nakup produktov—trgovina
     V kategorijo »Naročanja storitev« sodijo med drugim tudi:
 • Odobritev posojil, leasinga ali limitov - bančni sektor
 • Naročanje gradbenih del
 • Naročanje telekomunikacijski storitev
 • Naročanje komunalnih storitev
 • Storitve javne uprave
 • Zdravstvena obravnava in naročanje
 • Logistične zahteve
     V kategorijo »Obravnave dokumentacije« sodijo med drugim tudi poslovni procesi:
 • Izdelava bonitetnih mnenj - bančni sektor
 • Prijava na razpise
 • Zbiranje ponudb
 • Odobritev člankov, prispevkov - mediji
 • Obravnava tehničnih postopkov - proizvodnja (npr. farmacija), telekomunikacije, energetika, komunala podjetja
 • Kolegiji
 • Odobritev potnih stroškov, dopustov
 • Zbiranje soglasij (npr. lastnikov, pristojnih inštitucij, naročnikov, ...)
     Analogni primeri so:
 • Odobritev finančnih produktov in storitev - bančni sektor
 • Odobritev zdravstvenih postopkov - zdravstveni sektor
 • Odobritev publikacij - mediji, založbe
 • Odobritev storitvenih produktov - telekomunikacije, energetika,...
 • Odobritev storitev javne uprave
     Med kadrovske procese sodijo tudi:
 • Letni razgovori
 • Prilagoditev plač in napredovanja