Mode

BizIS Solaria™- avtomatizacija poslovnih procesov

"Stopite na svetlo stran upravljanja poslovnih procesov!"
 

Moderna informacijska družba danes od podjetij zahteva visoko stopnjo agilnosti na tržišču. Napredna procesno organizirana podjetja zato ves čas stremijo k optimizaciji poslovanja z novimi poslovnimi modeli. Za dosego tega je potrebno dobro definiranje, prenavljanje, nadzor in smiselna optimizacija poslovnih procesov. Sistemski pristop k temu imenujemo upravljanje poslovnih procesov ali BPM (ang. business process management).

Kaj je BizIS Solaria™?

BPM programska oprema za avtomatizacijo in upravljanje poslovnih procesov.

Koristi BPM BizIS Solarie™

Cilji pri vpeljavi BPM v podjetja so:

 1. NIŽANJE STROŠKOV POSLOVANJA
 2. MINIMIZIRANJE TVEGANJ
 3. POVEĆANJE ODZIVNOSTI PODJETJA
 4. POPOLN NADZOR NAD PROCESI

S Solario prihranite čas in denar, hkrati pa izboljšate kakovost vaših storitev.
 
Pri vodenju vašega podjetja vam naša rešitev omogoča sistematičen pristop z avtomatizacijo vaših specifičnih poslovnih procesov in s centralnim nadzorom nad vsemi dogodki procesa in dokumenti.

 

IT podpora poslovanju 

Mrtvi čas

Mrtvi čas je čas, ko zadeve mirujejo. Na spodnji sliki je mrtvi čas od trenutka, ko je zadolženec A opravil nalogo 1, pa do trenutka, ko je zadolženec B začel opravljati nalogo 2.

 

Mrtvi čas

 

Glavni vzroki za mrtvi čas so ozka grla, pozabljivost, odsotnosti, nepoznavanje delovnega toka, nepoznavanje organizacijskih shem ali logistika (npr. ročno prenašanje dokumentov, osebno prenašanje informacij - navodil).

S Solario je možno odpraviti praktično vse vzroke za mrtvi čas oziroma preprečiti njihove vplive na generiranje mrtvega časa.

S čim Solaria izboljša poslovanje vašega podjetja ?

PREGLEDNOST POSLOVANJA

 • Omogoča revizijo nad dogodki, dokumenti, statusom procesa in človeškimi viri znotraj poslovnega procesa v realnem času.

ELEKTRONSKI DOKUMENTI

 • Omogoča prehod iz papirnatih dokumentov na elektronske dokumente in s tem odpravo povezanih stroškov.

SKRAJŠAN ODZIVNI ČAS

 • Skrajšuje odzivni čas vašega podjetja z odpravo mrtvega časa in z avtomatizacijo določenih opravil v procesu kot so: generiranje dokumentov, pošiljanje e-pošte, opozarjanje uporabnikov na izredne dogodke, komunikacija z zalednimi sistemi, ...

NIŽJI STOŠKI

 • Zagotavlja konsistenten potek poslovnega procesa v skladu z vašimi poslovnimi pravili, kar odpravlja človeške napake in preprečuje vpliv tehničnih napak na celovitost procesa.

KONSISTENTNOST POSLOVANJA

 • Omogoča merljivo sledenje ciljev vašega poslovanja in prenavljanje ter optimizacije poslovnih procesov (npr. odprava ozkih grl, ...) ali organizacijskih struktur.

OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

 • Vašim partnerjem in strankam lahko ponudite nove storitve v obliki sodelovanja v poslovnem procesu preko svetovnega spleta. Analogno je možno opravljati delo na procesih ali nadzor nad potekom procesov na daljavo tudi za vaše zaposlene.

Obrazložitev BPM

Solaria je rešitev za vas če:

Imate težave z iskanjem in varnostjo dokumentov?

Zamujate roke?

Težko obvladujete velike količine dokumentov in opravil?

Pogosto ne veste natančno, kje je neki postopek obtičal, zakaj je obtičal in kako je prišlo od tega?

Zapravljate čas s prelaganjem opravil in dokumentov med zaposlenimi?

Ne veste natančno, kdo je zadolžen ali odgovoren za določeno opravilo?

Ključne osebe niso obveščene o pomembnih dogodkih?

Vam dopusti in druge odsotnosti zmedejo delovni proces?

Radi nadzorujete dogodke in dokumente v vašem podjetju tudi med vašo odsotnostjo ali zunaj delovnega časa, pa tega ne morete kljub temu, da je internet znan že dve desetletji?

Imate v podjetju kup dragih aplikacij, ki jih znajo uporabljati le specialisti v podjetju, in so te aplikacije med seboj nepovezane ter zahtevajo ponavljanje istih postopkov?

Imate težave ob menjavi kadrov? Ne veste natančno, katera opravila so opravljali odhajajoči kadri? Bi radi skrajšali čas spoznavanja delovnih postopkov pri novih kadrih?

So vaše stranke ali partnerji nezadovoljni nad odzivnostjo vašega podjetja ali pa se počutijo premalo obveščene ob ključnih dogodkih?

Opravljajo vaši zaposleni postopke na različne načine, včasih tudi povsem neustrezno? Bi želeli konsistentnost pri delovnih procesih?

Bi radi merili učinkovitost vaših poslovnih procesov v realnem času in odpravljali ozka grla?

Bi se radi znebili kupov papirja, fasciklov, omar in s papirčki polepljenih ekranov ter s tem povezanimi stroški?

Zapravljate čas ob spremembah poslovnih procesov? Ne veste natančno, kje in kako bi se lotili sprememb in kakšen vpliv bo imela sprememba na odprte in bodoče zadeve?

BPM cikel

BPM cikel

Primeri ekranskih slik BiZIS Solarie™

Bistvene prednosti Solarie pred večino ostalih sistemov za upravljanje s poslovnimi procesi

 1. Procesi so lahko poljubne kompleksnosti na nivojih delovnega toka (workflow), uporabniškega vmesnika in povezljivosti z ostalimi sistemi.
 2. Zaradi visoke odzivnosti izvajanja procesov je Solaria primerna tudi za procese z zelo visoko dnevno frekvenco novih dogodkov.
 3. Možne so spremembe definicije procesa tudi na že aktivnih instancah procesa.
 4. Možna je kompleksnejša celostna arhitektura rešitve, ki omogoča paralelno izvajanje procesov na več strežnikih. Lahko npr. Ločimo več vzporednih Solaria BPM strežnikov in več vzporednih spletnih strežnikov (možna tudi združitev v web farms). Dodatne strežnike je enostavno dodajati ali odstranjevati.
 5. Preprosta migracija in namestitev celotne rešitve ali pa le izbranih procesov.
 6. Solaria omogoča procesom preseganje meje enega podjetja. V istem procesu lahko preko spleta hkrati sodelujejo tudi povezana podjetja, partnerji ali stranke.
 7. Solario je možno tudi gostiti pri različnih ponudnikih, tudi v oblaku.
 8. Zaradi nizke cene, že integriranega sistema za upravljanje z dokumenti in tudi zaradi možnosti gostovanja je Solaria primerna tudi za manjša podjetja.
 9. Možna je vgradnja v že obstoječe spletne aplikacije in portale (ASP.NET, PHP, Java, ...).
 10. Hiter a zelo pregleden razvoj celotne rešitve poteka v Microsoft Visual Studiu, kjer je možno procese tudi v celoti simulirati in podrobno testirati.
 11. Možen je hkratni razvoj in/ali testiranje poljubnega števila Solaria rešitev v enem samem okolju (računalniku).
 12. Ker razvoj poteka v celoti na splošno znanih Microsoft razvojnih orodjih, ni potrebe po dodatnem izobraževanju razvijalcev.

Kratek opis osnovnih funkcionalnosti BizIS Solarie

Nabiralnik in procesne forme

 • Poljubni pregledi prejetih, zaključenih nalog ter statusov nalog in začetkov novih instanc procesa.
 • Uporabniku prilagodljive nastavitve.
 • Revizija instanc poslovnih procesov s tabelaričnimi ali grafičnimi prikazi (animacija).
 • Preusmerjanje nalog drugim uporabnikom. Pregled in vračanje preusmerjenih nalog. Načrtovanje in upravljanje z avtomatskimi preusmeritvami.
 • Poljubno prilagojene forme za elektronsko opravljanje nalog .

Modul za upravljanje z organizacijsko strukturo

 • Upravljanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki.
 • Grafični urejevalnik organizacijske sheme, ki je povezana z avtomatiziranimi
 • Popis in analiza ter prenova poslovnih procesov poslovnimi procesi.
 • Nastavitve pravic organizacijskim entitetam in uporabnikom (npr. različni tipi pravic do pregleda, nadzora ali administracije procesov, organizacijskih struktur in entitet, dostopi do različnih tipov dokumentov)
 • Popis in analiza ter prenova poslovnih procesov

Modul za upravljanje z dokumenti

 • Pregled in urejanje tipov dokumentov.
 • Pregled in urejanje predlog dokumentov. Pregled nad zgodovino in izvorom sprememb. Predloge so lahko tudi integrirane v poslovni proces, kjer se na njihovi podlagi po potrebi avtomatsko generirajo dokumenti glede na kontekst z metapodatki iz samega procesa. Podprti so Word, Excel, Pdf, Html in tekstovni dokumenti.
 • Arhiv s pregledi in urejanji lastnih ali skupnih dokumentov. Urejanje prilog. Pregled nad zgodovino in izvorom sprememb ter meta podatki. Avtomatsko generiranje dokumentov na podlagi predlog.

Modul za nadzor in administracijo

 • Nadzor nad seznamom procesov, instanc procesov, nalogami, uporabnikom dodeljenih nalog ter delo s temi seznami (npr. Prekinjanje instanc procesov, preusmerjanje nalog, ...).
 • Nadzor nad avtomatskimi opravili.
 • Pregled vseh revizijskih sledi instanc procesov.
 • Nadzor nad sistemskimi napakami in diagnostika.
 • Arhiv revizijskih sledi in seznamov sistemskih napak.

Workflow Engine

 • Določitev poteka dela v procesu.
 • Konfiguracija poslovnih pravil.
 • Avtomatska zadolžitev nalog.
 • Revizijska sled vseh dogodkov.
 • Avtomatizirana opravila.
 • Nastavljivo avtomatsko obveščanje.
 • Centralni nadzorni modul.
 • Podpora kompleksnim tokom: vzporedna opravila, ciklične naloge, vračanje v prejšnje korake, avtomatske časovno pogojene akcije.

Iskalni modul

 • Parametrizirano iskanje.
 • Iskanje po ključnih besedah.
 • Iskanje po procesih.
 • Iskanje po dokumentih.
 • Izvozi podatkov.
 • Izdelava poročil.

Projektno vodenje

 • Projektna nadzorna plošča.
 • Upravljanje projektov, ekip in nalog.
 • Beleženje in obračun ur.
 • Sledenje stroškom.
 • Obvladovanje tveganj, sprememb in težav.
 • Elektronska oglasna deska: socialna interakcija in komentiranje, ledenje aktivnosti projektnih članov, sledenje statusov nalog in projektov).
 • Časovna optimizacija projektov.

Sistemske zahteve

Solaria rešitev je v celoti izdelana na Microsoft .NET 3.5 tehnologiji. Solaria (strežniški del) je zato kompatibilen praktično z vsemi Microsoft operacijskimi sistemi (Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ...).

Za spletni strežnik Solaria uporablja IIS 6.0 ali višji.

Za bazo podatkov Solaria uporablja Microsoft SQL Server 2000 ali 2005 ali 2008.

Na strani odjemalca (uporabnika) je podprtih večina najbolj uporabljenih spletnih brskalnikov (IE6, IE7, IE8, IE9, Firefox 2, Firefox 3, Google Chrome, Safari 3.x) na večini operacijskih sistemov (Windows, Mac OS X, Linux)